KOMPLETA by Stefan Wesołowski

Jacaszek (electronics)

Ici, d'ailleurs

2015

EN

Breviary prayer for two voices and string quartet //

PL

Modlitwa brewiarzowa na dwa głosy i kwartet smyczkowy